Описание

Масло за дълъг сервизен интервал от премиум качество, предназначено за трансмисии ZF, подложени на
работа при тежки експлоатационни условия.

Shell Spirax S6 ATF ZM е най-висок клас синтетично масло за тежконатоварени автоматични трансмисии.
Разработено е съвместно със ZF, специално за най-новите модели трансмисии ZF Ecomat и ZF-Ecolif. Shell Spirax S6 ATF ZM осигурява максимална ефективност на автоматичните трансмисии и позволява да се увеличат интервалите на смяна, дори при най-тежки експлоатационни условия

Shell Spirax S6 ATF ZM е разработено съвместно със ZF. Използва синтетични базови масла и добавки по
специална технология за постигане максимална работна ефективност на автоматичната трансмисия. Максимално увеличен интервал на смяна
Технология, разработена специално за трансмисии ZFEcomat и ZF-Ecolife , позволява максимално удължен
интервал на смяна на маслото при всякакви условия на експлоатация. При преминаване от минерални или
полусинтетични масла към Spirax S6 ATF ZM първоначално е необходимо да се съкрати интервала на смяна. Подробна информация е поместена в
спецификация ZF TE-ML 14, табл.2, версия 2201-2003.

Отлична течливост при много ниски температури
Физическите характеристики, постигнати със синтетични базови масла и добавки, гарантират отлична течливост при отрицателни температури,
допълнително допринасят за защитата на детайлите на трансмисията от преждевременно износване при тези
работни условия.

ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F , MAN 339 Typ Z13 (ZF Ecolife 240.000 – 120.000 km в зависимост от работната температура), MAN 339 Type Z4 (ZF-Ecomat 150.000 km)