Описание

Грес за общо мазане, разработена от минерално масло и сгъстител литиев сапун.

Пенетрации: 2