Описание

КЪРПИ ЗА СТЪКЛА

Ефективно и бързо почистват нечистотии, масла и други замърсявания от всякакви стъклени повърхности.