Описание

КЪРПИ ЗА ТАБЛО

Ефективно и лесно премахват нечистотии и освежават цвета на винилни, пластмасови и гумени елементи.