Описание

Масло за пробивни и пневматични инструменти
Shell Air Tool S2 A удовлетворяват специалните изисквания за смазване на всички видове пневматични инструменти с ударно действие, включително тези, които са подложени на най-тежки условия на работа. Те са разработени на базата на дълбоко рафинирани минерални масла и подбрани добавки, придаващи устойчивост на смазочния филм и осигуряващи ефективно смазване на пневматичните механизми за ударно пробиване

Shell Air Tool Oil S2 A притежават отлична смазочна способност и износоустойчивост, които спомагат да се намали износването на пробивната машина и да се избегне прегрявянето на компонентите й, подложени на най-тежки работни условия. Също така осигурява надеждна антикорозионна
защита, дори и в тежки условия на отмиване с вода. Образува устойчив смазочен филм, който издържа на големи натоварвания и спомага да се удължи живота на компонентите.
Shell Air Tool Oil S2 A притежава добра течливост при ниски температури, и възпрепятства образуване на отложения в участъци, където за охлаждане се изплозва въздух. Shell Air Tool Oil S2 A е с отлични емулгиращи свойства, което позволява защита и във влажна среда.

Предназначено за широка гама мобилни пневматични инструменти с ударно действие, използвани в пробиване на скали, строителство и минен сектор (напр. пробивни чукове, сондажно оборудване и други инструменти с пробивно действие).
Системи за смазване с маслена мъгла Shell Air Tool Oil е подходящо за системи на смазване чрез маслена мъгла, използвани в някои пневматични
инструменти.

Спецификации, одобрения и препоръки
· Класифицира като масло от фамилия Q по ISO 6743-12
· Отговарят на изискванията на DIN 51522