Бизнесът зависи от надеждна и ефективна работа на техниката. Ето защо нашите експерти разработиха моторните масла Shell Rimula за защита на дизелови двигатели с тежък режим на работа, които спомагат за намаляване на разходите за поддръжка и гориво, и повишават надеждността на превозните средства. Използването на висококачествени масла може да помогне за удължаването живота на превозните средства, понижи разхода на гориво, намали на разходите за поддръжка, както и увеличи времето между ремонти на превозното средство – за да могат товарните ви автомобили да са на пътя  по-дълго време. Важно е да изберете  подходящите смазочни материали за вашия камион.