Едни от водещите ни продукти в енергетиката са трансформаторните масла. GTL (gas-to-liquid) технологията на Shell позволява производството на висококачествени трансформаторни масла от природен газ. Тези масла имат по-еднородна структура и осигуряват по-надеждна работа, сравнено с маслата, произведени чрез суров петрол. Разгледайте и останалите продукти, предназначени за енергийния сектор.