В справочниците за експлоатация на автомобилите са указани минимално необходимите изисквания към маслото, но можете да изберете масло с по-добри технически характеристики. Върху избора на масло за превозното средство влияят няколко фактора:

  • Тип на автомобила — колкото по-високи техническите характеристики, толкова по високи изисквания към масло. Възраст на автомобила — двигателите, създадени въз основа на новите технологии, имат по-висока ефективност и съвременните масла се разработват в съответствие с нарастващите инженерни изисквания. Например модерният автомобил е снабден с газова рециркулация, която може да причини много силно окисляване при маслата, произведени по стара технология. Той е оборудван също така с чувствителна система за последваща обработка на отработените газове, която може да бъде увредена от неподходящото масло.
  • Среда на шофиране — шофиране по днешните магистрали, както и в условията на натоварен трафик с много спирания и тръгвания изисква висококачествени масла, за да се избегне значително износване на двигателя.

За да откриете подходящото масло бързо и лесно, използвайте нашия инструмент Shell LubeMatch.