Напротив. Ако маслото не почернява, това е признак, че то не работи както трябва. Съвременните моторни масла съдържат почистващи и диспергиращи добавки, които поддържат вътрешните части на двигателя чисти, като премахват въглеродните отлагания и ги изолират под формата на безвредна суспензия.

По-добре е тези отлагания да се улавят от маслото, защото така те могат да бъдат дренирани, вместо да се натрупват в двигателя, където биха могли да причинят най-големите вреди.