Трябва да сменяте маслото и филтъра в или преди края на срока за смяна, както е указано от производителя на автомобила. Той се определя на базата на изминати километри или време. Редовната смяна на маслото помага да поддържате двигателя си в добро състояние и предлага най-добрата защита за всички негови компоненти.