Моторните масла се различават по физическите си характеристики, технологията на добавките и съдържанието. Има масла с различни спецификации.

Изборът на подходящото масло зависи от препоръките на производителя на двигателя и от вида на предлаганото действие от страна на продукта. Използването на правилния тип масло може да бъде по-икономично в дългосрочен план. За да откриете подходящото масло, използвайте инструмента Shell LubeMatch.