Актуалното проучване в Европа показа, че разстояния, по-къси от 10 км, съставят 75 % от автомобилните пътувания. При такива разстояния спиранията и тръгванията са чести, което води до засилена амортизация на двигателя, в случай че маслото не се сменя редовно.