Маслото се изхабява. Главният му враг е топлината. При високи работни температури то започва да се окислява и сгъстява. Освен това в него може да се натрупа огромно количество сажди, вода, киселини, прах, метални частици и окислени материали. Те могат да доведат до запушване на маслените филтри и каналите или да нарушат правилното функциониране на някои от много важните части на двигателя.

Сменяйте редовно маслото през указаните интервали.