Препълването на картера с масло е неправилно. Може да доведе до екстремно високи температури поради увеличеното съпротивление и така да съкрати живота на маслото. Освен това голямо количество масло ще бъде впръсквано в цилиндрите и ще доведе до прекомерно изгаряне на маслото. Така ще се повишат отлаганията в горивната камера, които могат да доведат до оперативни проблеми.

Популярно е схващането, че четири литра масло са точното количество за автомобил с четири цилиндъра. Но това не е винаги точно така. Проверете в инструкциите за автомобила си какъв е точният капацитет на картера, тъй като можете да спестите известно количество масло, вместо да наливате догоре. Помнете, че картерът трябва да се пълни до указаното ниво — нито повече, нито по-малко.