При нередовна смяна на масло се понижава защитата на двигателя от износване. Моторното масло е един вид резервоар за всякакъв вид отпадъчни продукти, които се получават при изгаряне на горивото, включително пепел, утайки, вода и киселини, както и неизгоряло или частично изгоряло гориво. В същото време работещият двигател натоварва маслото, поради което компонентите, от които зависи ефективността му, постепенно се изразходват. Смяната на маслото през определени интервали от време гарантира баланса на неговия състав.

Освен това при смяната на масло се премахват вещества, способни да се утаяват, а също така тези, които предизвикват корозия на металните части и преждевременна амортизация на двигателя.