КОНТАКТИ

Адрес:

гр. София 1592,
ул. ”Източна тангента” 161

МАРКЕТИНГ

Александър Вардулов

МАРКЕТИНГ

Розалина Петревска

МАРКЕТИНГ

ПРОДАЖБИ

Северна България

Индустрия и Танспорт

Леки автомобили и независими
сервизи

Южна България

Индустрия и Танспорт

Леки автомобили и независими
сервизи

Черноморие

Индустрия и Танспорт

Леки автомобили и независими
сервизи

Ръководител търговски екип Индустия и Транспорт

Мениджър продажби

Мениджър бизнес развитие

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Техническа консултант

Технически асистент