Разходите за гориво могат да достигнат над една трета от общите експлоатационни разходи, така че малките подобрения може да осигурят драстични икономии. Нашите експерти работят заедно с вас, за да помогнат при избора и управлението на смазочни продукти, които да подобряват горивната ефективност

Акцентът върху смазочните продукти може да намали общите разходи по два начина. Първото е да се гарантира, че всичките превозни средства са снабдени с най-подходящият смазочен продукт. Второто важно условие е, че хората отговарящи за поддръжката и управлението на автопарка правилно да разбират принципите на ефективно управление по отношение на използването на смазочните материали.

Според нас най-осезаемото предимство на оптималното смазване е подобряването на горивната ефективност и икономия. Но освен това, можете да намалите разходите, като удължите живота на автомобила си чрез защитата на критични компоненти. Можете също така да намалите непредвидения престой на превозното средство и да се подобрите  експлоатационните характеристики при тежки условия, като променливо време или при транспортиране на по-тежки товари.

Нашите технически специалисти са готови да работят съвместно, с цел да се оптимизират процесите свързани със смазочните продукти. Помогнахме на нашите клиенти по целия свят да спестят 139 млн. долара чрез правилния подбор и прилагане на смазочни продукти и чрез обучение на персонала в управлението на смазочните продукти.

На днешния пазар има многобройни предизвикателства пред собствениците тежкотоварните автомобили. От по-строгите регулации за вредните емисии, до увеличаващите се разходи за горива и нарастващата конкуренция – особено вследствие на сложни цифрови и дигитални иновации. Операторите на автопарка трябва да бъдат по-строги от всякога, за да защитят и развият бизнеса си.

Въпреки предизвикателството, само половината мениджъри на автопарка смятат, че представянето на смазочните продукти трябва да се обръща значително внимание. Във време, когато ефективността на шофиране и намаляването на разходите е критична точка за много от собствениците на автопаркове, изборът на неподходящ смазочен продукт  може да създаде значителни рискове, разходи и проблеми. И още веднъж над половината ръководители на автопарка не търсят и предпочитат качествени смазочни материали и практики за смазване, които да им помогнат да намалят разходите за поддръжка.

Със съществуващите познания на Shell в сектора, работата с клиенти и производители на тежкотоварни автомобили, е доказано , че смазочните материали на Shell и практики за смазване намаляват общите разходи за километър за вашия автопарк  по най-различни начини.

Предимствата, които притежават правилните и качествени смазочни продукти, могат да се окажат еднакви за собствениците на всички автопаркове, когато се управляват по правилния и професионален начин. Тези предимства включват подобряване на експлоатационния живот на компонентите, намаляване на времето за спиране на автомобила, увеличаване на междусменните интервали и запазване чистотата на двигателя; например, когато тежкотоварният автомобил превозва  по-тежък товар, изкачва се по стръмни наклони или се движи по пясъчен или мръсен терен. Всички тези неща са разходи, с които фирмите  трябва да се справят и всички тези разходи могат да бъдат намалени с правилните и най-съвременни практики за смазване.